இலங்கை பாராளுமன்ற தேர்தல்

வன்னி

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி 69916 3
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி 42524 1
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 37883 1
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 0 0
ஏனையவை 0 0
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 0 0
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி 0 0
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 0 0