இலங்கை பாராளுமன்ற தேர்தல்

புத்தளம்

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 220566 5
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 80183 2