இலங்கை பாராளுமன்ற தேர்தல்

குருநாகல்

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 0 0