இலங்கை பாராளுமன்ற தேர்தல்

யாழ்ப்பாணம்

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி 112967 3
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 55303 1
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி 49373 1
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 45797 1
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி 35927 1
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0
ஏனையவை 0 0
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 0 0