இலங்கை பாராளுமன்ற தேர்தல்

கொழும்பு

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 674603 12
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 387145 6
தேசிய மக்கள் சக்தி 67600 1
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 30875 0