இலங்கை பாராளுமன்ற தேர்தல்

மட்டக்களப்பு

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் 0 0
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 0 0
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 0 0
ஏனையவை 0 0
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி 0 0
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி 0 0
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 0 0
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி 0 0