இலங்கை பாராளுமன்ற தேர்தல்

அனுராதபுரம்

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 344458 7
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 119788 2
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 8254 0
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி 0 0
ஏனையவை 0 0