இலங்கை பாராளுமன்ற தேர்தல் - 2020

முழுமையான பார்வை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 1239627 24
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 624999 11
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி 182883 6
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி 91897 2
தேசிய மக்கள் சக்தி 67600 1
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 55303 1
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 45797 1
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 39129 0
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி 35927 1
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் 0 0
ஏனையவை 0 0

தேர்தல் மாவட்டங்கள்

யாழ்ப்பாணம்

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி 112967 3
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 55303 1
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி 49373 1
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 45797 1
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி 35927 1

வன்னி

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி 69916 3
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி 42524 1
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 37883 1
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி 0 0
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 0 0

அனுராதபுரம்

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 344458 7
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 119788 2
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 8254 0
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி 0 0
ஏனையவை 0 0

பொலன்னறுவை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஏனையவை 0 0
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி 0 0
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 0 0
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 0 0

குருநாகல்

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 0 0
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0

புத்தளம்

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 220566 5
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 80183 2

மட்டக்களப்பு

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 0 0
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் 0 0
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி 0 0
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 0 0
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 0 0

அம்பாறை (திகாமடுல்ல)

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் 0 0

திருகோணமலை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0

கண்டி

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0

மாத்தளை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0

நுவரெலியா

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0

கொழும்பு

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 674603 12
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 387145 6
தேசிய மக்கள் சக்தி 67600 1
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 30875 0

கம்பகா

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0

களுத்துறை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0

பதுளை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0

மொனராகலை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0

இரத்தினபுரி

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0

கேகாலை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0

காலி

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0

மாத்தறை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0

அம்பாந்தோட்டை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0